β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•— β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•— β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•— β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—
β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β•β•β•β•‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β•β•β•β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β•β•β•β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•— β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•— β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•— β–ˆβ–ˆβ•‘   β–ˆβ–ˆβ•”β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•”β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘
β•šβ•β•β•β•β–ˆβ–ˆβ•‘β•‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β• β–ˆβ–ˆβ•‘   β–ˆβ–ˆβ•‘β•šβ–ˆβ–ˆβ•”β•β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘β•šβ•β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘β•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β•šβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ•‘ β•šβ•β• β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•‘ β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘ β•šβ•β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘
β•šβ•β•β•β•β•β•β•β•šβ•β•β•β•β•β•β•β• β•šβ•β•β•β•β•β•β•šβ•β•   β•šβ•β•β•šβ•β• β•šβ•β•β•šβ•β•β•  β•šβ•β•β•

secman is a password manager can store, retrieves, generates, synchronizes passwords and save files securely, and is written in go! The most important difference is secman is not GPG cored. Instead, it uses a master password to securely store your passwords. It also supports encrypting arbitrary files.

Security

 1. Secman uses The Advanced Encryption Standard (AES) encryption algorithm with Galois/Counter Mode (GCM) symmetric-key cryptographic mode.

 2. Endpoints are protected with security middlewares against attacks like XSS.

 3. Against SQL injection, Secman uses Gorm package to handle database queries which clears all queries.

 4. There is rate limiter for signin attempts against brute force attacks.

Products

Our Awesome Team πŸ‘¨β€πŸ’»

Abdfnx
Abdfnx

Founder
iMRxM7mD
iMRxM7mD

CO Founder
Timothee Cardoso
Timothee Cardoso

First Assistant
David Tomson
David Tomson

Contributor

Get In Touch πŸ“ž

Special thanks

sendgrid railway.app docker

Was this helpful?